Disclaimer

Landelijk gelegen hotel Sorraia

Leer ons hotel kennen

In overeenstemming met artikel 10 van de Portugese wet 34 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten van 11 juli 2002, worden de identificatiegegevens van het bedrijf dat eigenaar is van het domein www.sorraiahotel.com hieronder weergegeven.

Bedrijfsnaam: Estilo Rural, Lda
Fiscaal identificatienummer: 515623296
Hoofdzetel: Av. Miguel Bombarda, 42 – 5D 1050-166, Lissabon
Telefoonnummer: +351 926222001
E-mailadres: dir@sorraiahotel.com
Gegevens handelsregister: 515623296

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij maakt van de diensten, inhoud, hyperlinks en hypertekst op deze site. Estilo Rural, Lda aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het onrechtmatige gebruik dat derden van dit materiaal kunnen maken.

Noch Estilo Rural, noch Lda, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of aanbieden van deze website, is verantwoordelijk voor de directe, onvoorziene indirecte of punitieve schade, verliezen of aansprakelijkheden die kunnen optreden voor de toegang tot of het gebruik van deze website.

Estilo Rural, Lda garandeert niet de juistheid van het materiaal op deze website, noch is het bedrijf verantwoordelijk voor schade of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de website om materiaal te downloaden.

Auteursrecht

Al het audiovisuele materiaal, handelsmerken of enig element onderhevig aan intellectueel of industrieel eigendom op deze site is eigendom van Estilo Rural, Lda of geniet voldoende rechten voor het gebruik ervan. De reproductie van dit materiaal is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. Elke ongeoorloofde wijziging, elke kopie, elk verhuur, elke uitlening, elke doorgifte of elke uitzending is verboden.

Privacy

Estilo Rural, Lda informeert u dat alle persoonsgegevens die via enig formulier van deze website worden ontvangen, met de strengste vertrouwelijkheid zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacy- en beveiligingsbeleid van de entiteit, evenals de organieke wet 15 inzake de bescherming van persoonsgegevens van van 13 december 1999. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand, dat wordt opgenomen in het Algemeen Register van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het belangrijkste doel van het aanmaken, bestaan en onderhouden ervan is de verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van reserveringen voor de accommodatie die via deze website zijn gemaakt of voor het verzenden van promotionele mededelingen. De ontvangers van de informatie zijn alle geregistreerde personen, houders en werknemers van alle afdelingen en geassocieerde instanties waarin de entiteit is onderverdeeld, evenals officiële instanties die volgens de wet de toewijzing vereisen. Door het formulier in te dienen, geeft de afzender ons toestemming om de gegevens op geautomatiseerde en gedocumenteerde wijze te verwerken in onze database. We informeren u dat we sommige persoonsgegevens mogelijk met derden delen en dat deze derden per e-mail contact met u kunnen opnemen voor zaken die verband houden met uw verblijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een enquête om u te vragen naar uw tevredenheid of om feedback over uw ervaring in het hotel te verzamelen. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren en te laten wissen, evenals om elke wijziging in uw gegevens aan ons mee te delen. Om deze rechten uit te oefenen en voor en eventuele verdere verduidelijking, kunt u een e-mail sturen naar: dir@sorraiahotel.com